KV EKEN 2 MARIESTAD

KV EKEN 2 MARIESTAD

Beläget på Drottninggatan i Mariestad uppförde vi ett unikt trähus med 30 lägenheter i 7 våningar och en exteriör utformning med inspiration från omkringliggande fastigheter. Byggnaden är helt i trä, inklusive stomme, hisschakt, trappor och balkonger. Som i alla trähus var det en utmaning att lösa stabilitet, brand och ljudproblematik. Projektet var en totalentreprenad med partnering och det täta samarbetet är ett bra sätt för båda parter att ha full koll och påverkan under projektets framskridande.

PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Bostäder
Ort: Mariestad
Entreprenadform: Total, Partnering
Byggstatus: Färdigställd

NÄR DU VILL VETA MER:

Projektchef: Kalle Nilsson
kalle@stenmarksbygg.se – 0501-00 00 00

Nya projekt: Mikael Krüger
mikael@stenmarksbygg.se – 0501-27 88 93