VI ÄR STENMARKS

Stenmarks bygg Skaraborg AB är ett byggbolag som har sin primära verksamhet inom Västra Götaland, med basen i Mariestad ser vi hela Skaraborg som vår hemmamarknad.

Vi vänder oss till professionella kunder som delar vår syn på kvalitet och kompetens. Det viktigaste av allt är i våra ögon att bygga långsiktigt förtroende hos såväl våra kunder som våra medarbetare, liksom till samhället omkring oss. Vi ser helt enkelt ett seriöst engagemang med hållbarhet på alla plan i fokus som en förutsättning för framgång och tillväxt.

Stenmarks Bygg ska vara en attraktiv arbetsgivare som aktivt bidrar till en positiv samhällsutveckling och ständigt ser framåt. Att välja oss ska innebära en total trygghet, med förvissning om en rak kommunikation och ett uppträdande där inga genvägar tas på vägen mot ett ur alla synvinklar professionellt resultat, nu och i framtiden.

VÄRDERINGAR

Det vi bygger idag ska fungera i människors vardag i kanske hundra år eller mer. Det handlar kort sagt om vår gemensamma framtid. I allt vi gör strävar vi därför efter att minimera alla former av negativ påverkan på miljön och klimatet, samtidigt som vi självklart månar om säkerheten och att skapa en slutprodukt med rätt kvalitet. Vilket vi uppnår genom lyhördhet för kundens önskemål, kunnande och ekonomiska förutsättningar.

Vår verksamhet är BKMA Certifierad

Kvalitet. Miljö. Arbetsmiljö.
BKMA-certifiering är nyckeln till byggprojekt som är inom budget och levereras i tid. Etablerade rutiner, noggrann dokumentation och regelbunden uppföljning och kontroll säkerställer att projekten genomförs på rätt sätt, samt att företaget lever upp till höga krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Alla certifierade medlemsföretag arbetar också aktivt för att minska sin miljöpåverkan.

BKMA-certifiering är ryggraden i ett välskött byggföretag. Väl beprövade processer, systematiskt kvalitetsarbete och tydliga mål hjälper ledning och medarbetare att kontinuerligt säkerställa och förbättra den egna verksamheten. Varje certifierat byggföretag bidrar till en sund bransch som präglas av säkra byggprojekt för alla parter.

BKMA Certifiering är ett nationellt tredjeparts certifierat verksamhetsledningssystem, baserat på ISO 9001/14001/45001.
• ISO 9001 är en internationell kravstandard för kvalitetsledningssystem.
• ISO 14001 är en internationell kravstandard för miljöledningssystem.
• AFS 2001:1 är Arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt
arbetsmiljöarbete.
• ISO 45001 är en internationell kravstandard för ledningssystem för arbetsmiljö.

Certifieringsorganet DNV genomför årligen revisioner i företaget och utfärdar certifikat.
Varje år utförs en extern revision av det oberoende certifieringsorganet DNV, som säkerställa att vi lever upp till gällande BKMA:s certifieringsregler.