VI ÄR STENMARKS

Stenmarks bygg Skaraborg AB är ett byggbolag som har sin primära verksamhet inom Västra Götaland, med basen i Mariestad ser vi hela Skaraborg som vår hemmamarknad.

Vi vänder oss till professionella kunder som delar vår syn på kvalitet och kompetens. Det viktigaste av allt är i våra ögon att bygga långsiktigt förtroende hos såväl våra kunder som våra medarbetare, liksom till samhället omkring oss. Vi ser helt enkelt ett seriöst engagemang med hållbarhet på alla plan i fokus som en förutsättning för framgång och tillväxt.

Stenmarks Bygg ska vara en attraktiv arbetsgivare som aktivt bidrar till en positiv samhällsutveckling och ständigt ser framåt. Att välja oss ska innebära en total trygghet, med förvissning om en rak kommunikation och ett uppträdande där inga genvägar tas på vägen mot ett ur alla synvinklar professionellt resultat, nu och i framtiden.

VÄRDERINGAR

Det vi bygger idag ska fungera i människors vardag i kanske hundra år eller mer. Det handlar kort sagt om vår gemensamma framtid. I allt vi gör strävar vi därför efter att minimera alla former av negativ påverkan på miljön och klimatet, samtidigt som vi självklart månar om säkerheten och att skapa en slutprodukt med rätt kvalitet. Vilket vi uppnår genom lyhördhet för kundens önskemål, kunnande och ekonomiska förutsättningar.

Vår verksamhet är diplomerad enligt Povel
Povel står för processorienterad verksamhetsledning och är framtaget, ägs och drivs av Byggföretagen. Povel är ett branschanpassat hjälpmedel som gör att företag kan arbeta effektivt och processorienterat med sin verksamhetsstyrning. Povel skall också stimulera till företagsutveckling och höja branschens anseende. Povel innehåller styrverktyg för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Utgångspunkten för Povels ledningssystem är:
ISO 9001, ISO 14001 samt AFS 2001:1 och ISO 45001.

Povel kommer att övergår till Byggföretagens KMA, BKMA enl. beslut av byggföretagen.
Vilket innebär att Stenmarks kommer att certifiera sig i ”BKMA Certifiering” i början av 2023.

Varje år utförs en extern revision av det oberoende certifieringsorganet DNV, som säkerställa att vi lever upp till gällande BKMA:s certifieringsregler.