KV ÅBRODDEN ÖREBRO

KV ÅBRODDEN ÖREBRO

I Örebro byggde vi Kv Åbrodden. 56 stycken lägenheter i storlekar om ettor till femmor. I markplan med anslutning mot gatan anpassades utrymmet för kommersiella lokaler. Fastigheten uppfördes med en platsgjuten stomme. Husets spännande geometri med tak i olika nivåer samt bestående av tre huskroppar i 4-6 våningar var en utmaning i detta projekt.

PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Bostäder
Ort: Örebro
Entreprenadform: Total
Byggstatus: Färdigställd

NÄR DU VILL VETA MER:

Projektchef: Kimmo Lalli
kimmo@stenmarksbygg.se – 0501-27 88 94

Nya projekt: Mikael Krüger
mikael@stenmarksbygg.se – 0501-27 88 93