KIA SKÖVDE

KIA SKÖVDE

Till höger om där väg 26 från Mariestad möter Skövdes första rondell där byggde vi en ny bilanläggning med verkstad. Fastigheten är på ca 2 800 kvm och är en stålstomme med en stor del av fasaden glasad för ett vackert ljusinsläpp in i bilhallen och kontor. Lokalen är helt anpassad för verksamheten med ytan disponerad efter dess olika behov. Under byggnaden byggdes även en källare i betong för bilar.

PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Kommersiell
Ort: Skövde
Entreprenadform: Total, Partnering
Byggstatus: Färdigställd

NÄR DU VILL VETA MER:

Projektchef/nya projekt: Mikael Krüger
mikael@stenmarksbygg.se – 0501-27 88 93