VERKMÄSTAREN MARIESTAD

VERMÄSTAREN MARIESTAD

Nybyggnad av magasinsbyggnad för båtförvaring. Totalt 12 lokaler.

PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Anläggning
Ort: Mariestad
Entreprenadform: Total
Byggstatus: Färdigställd

NÄR DU VILL VETA MER:

Projektchef: Kimmo Lalli
kimmo@stenmarksbygg.se – 0501-27 88 94

Nya projekt: Mikael Krüger
mikael@stenmarksbygg.se – 0501-27 88 93