SANNAFÄLTET ARENA

EN NY INOMHUSARENA I KARLSTAD

I Karlstad mitt i Sannafältets grönska kommer det i slutet av 2022 ha färdigställts ett nytt sportområde. En ny inomhusarena och en ny utomhusarena uppförs och som på ett bra sätt knyter samman det nya med den befintliga verksamheten och bildar tillsammans en bra social mötesplats för aktiva motionärer och åskådare.

Vi på Stenmarks bygg har varit delaktiga i att uppföra stommen till inomhusarenan – en stomme helt i trä där vi har den goda erfarenhet och breda kunskap som materialet kräver.

NÄR DU VILL VETA MER:

Mikael Krüger
VD

mikael@stenmarksbygg.se
0501-27 88 93