TOYOTA MARIESTAD

TOYOTA MARIESTAD

Alldeles bredvid E20 i Mariestad utförde vi på Stenmarks Bygg en omfattande ombyggnad av en befintlig fastighet som tidigare tjänstgjort som livsmedelsbutik.

Utifrån fastställda riktlinjer från Toyota-koncernen tog arkitekt tillsammans med oss fram det underlag som var nödvändigt för att utföra uppdraget. En utmaning i detta projekt var att lyckas med den omfattande anpassning som krävdes mot den befintliga byggnaden.

PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Kommersiell
Ort: Mariestad
Entreprenadform: Samverkan
Byggstatus: Färdigställd

NÄR DU VILL VETA MER:

Projektchef/nya projekt: Mikael Krüger
mikael@stenmarksbygg.se – 0501-27 88 93