JUBILEUMSTEATERN MARIESTAD

JUBILEUMSTEATERN MARIESTAD

När den åldrande Jubileumsteatern vid Vänerns strand i Mariestad behövde en uppfräschning men även anpassas för nya ändamål skedde arbetet som en totalentreprenad med partnering i samarbete med Mariestads kommun. Vi genomförde en total modernisering och tillbyggnad på ca 800 kvm mot befintlig fastighet samtidigt som all fasad fick ny panel och tak ny plåt.

I upprustningen ingick även ett omfattande isoleringsarbete då lokalens nya ändamål ställer andra krav på t ex ljud och brand.

PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Kommersiell
Ort: Mariestad
Entreprenadform: Total, Partnering
Byggstatus: Färdigställd

NÄR DU VILL VETA MER:

Projektchef: Kimmo Lalli
kimmo@stenmarksbygg.se – 0501-27 88 94

Nya projekt: Mikael Krüger
mikael@stenmarksbygg.se – 0501-27 88 93