INITIATIVET LINKÖPING

INITIATIVET LINKÖPING

I september 2017 hölls en bomässa i det nya bostadsområdet Vallastaden i Linköping och Stenmarks byggde ett av utställningshusen. Vallastaden i Linköping var då en helt ny stadsdel, med ett något annorlunda koncept: istället för att låta ett fåtal aktörer serieproducerad likartade byggnader fick 40 aktörer markanvisning för att var och en på sitt sätt bidra till målet på 1 000 bostäder.

Inget hus är det andra likt och ingen arkitekt har fått rita två hus intill varandra. Här har Stenmarks projekterat och utfört bygget av ett hyreshus med 20 lägenheter i sex våningar inräknat de två loftvåningarna, en på bottenplan och en högst upp i huset. Dessa loftvåningar och de loftgångar som löper på utsidan av huset har gett huset namnet Träloftet, vid sidan av kvartersnamnet Initiativet 1.

Det finns ett tydligt eko tänk i projektet Vallastaden och i markanvisningstävlingen gavs extra poäng till hus med bärande stomme i modern träbyggnadsteknik.

PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Bostäder
Ort: Linköping
Entreprenadform: Total
Byggstatus: Färdigställd

NÄR DU VILL VETA MER:

Projektchef/nya projekt: Mikael Krüger
mikael@stenmarksbygg.se – 0501-27 88 93