ÄRLAN 3 MARIESTAD

ÄRLAN 3 MARIESTAD

En varsam renovering där ursprungliga material bevaras och där förändringar görs med hänsyn till den ursprungliga byggnaden samt att bygga om kontorslokaler för att ersätta dem med 30 lägenheter. Särskilda utmaningar var de kulturhistoriska hänsyn som behövde tas. Huset är till stora delar bevarat i original sedan byggåret 1955. Komplexiteten ökade också med hänsyn till pågående verksamheter och fastighetens läge mitt i centrum, dessutom förekomst av stora ytor med radon och asbest.

Projektet Ärlan genomfördes som en totalentreprenad med partnering där beställare var närvarande under hela projektets livslängd.

PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Bostäder, Kommersiell
Ort: Mariestad
Entreprenadform: Total, Partnering
Byggstatus: Färdigställd

NÄR DU VILL VETA MER:

Projektchef: Kimmo Lalli
kimmo@stenmarksbygg.se – 0501-27 88 94

Nya projekt: Mikael Krüger
mikael@stenmarksbygg.se – 0501-27 88 93